La densitat dels líquids

La densitat és la relació que hi ha entre la massa i el volum d’un material, i ens indica la quantitat de matèria per a cada unitat de volum d’una substància.

La densitat de l’aigua pura és de 1 g/cm3. Materials diferents tenen densitats diferents.

Diem que la densitat és un propietat característica, ja que ens permet diferenciar una substància d’una altra.

Per això farem algunes comprovacions relacionades amb la densitat de l’aigua.

 


1.- Comprovem que la densitat de l’aigua és diferent a la d’altres líquids.


Material:

 

Un pot de vidre, quatre fulls de paper, cafè, sucre, oli, aigua, alcohol, colorant, tisores.

 

Passos que cal seguir:

  1. Prepareu un got de cafè ben carregat i dolç.

  2. Afegiu unes gotes de colorant a l’alcohol.

  3. Feu unes paperines amb el full de paper.

  4. Fiqueu el cafè dins del pot de vidre.

  5. Ompliu una de les paperines amb l’aigua i deixeu-la lliscar per la paret del pot de vidre amb molt de compte.

  6. Quan l’aigua reposi agafeu una altra paperina per introduir l’oli dins del pot.

  7. Després deixeu l’altra paperina per deixar l’alcohol damunt de tot. Si ho feu amb molt de compte els líquids no es barrejaran.

Raoneu i contesteu:

 

a)    Per què els líquids queden separats en diferents capes?

b)    Quin líquid té la densitat més baixa? I la més alta?

c)    Ompliu els buits:

L’aigua és més densa que ____ i menys densa que ____. Es poden tenir quatre ____ separats un per un, dins un mateix recipient, perquè les seves ____ són ____.